To menu

Du kan blive medlem af DANISH DX-GROUP, hvis du har DXCC certifikatet, eller opfylder betingelserne herfor, som er 100 entities bekræftet med QSL-kort eller på LoTW.
For frekvens over 30 MHz gælder dog :
30 - 100 MHz : 50 entities
100 - 3.000 MHz 25 entities
3.000 - ~¨ MHz : 15 entities
Entities er det der tidligere blev benævnt "lande" (countries).

Har du spørgsmål til DX-gruppen er du altid velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Henvendelse om indmeldelse sker primært til kassereren OZ1ACB, Allis. Du kan få ansøgningsformularen ved at klikke her på Optagelsesansøgning Du udfylder herefter de relevante felter, underskriver og sendes til Allis. Adressen ses nedenfor. 

Det årlige kontingent er kr. 150,-.

Ved indmeldelse modtager du en medlems- & telefonliste, og du får tilladelse til at anvende gruppens logo på dine QSL-kort.

Vores logo DDXG   Kan du rekvirere hos Allis, ved blot at sende hende en email
du får det derefter tilsendt pr. email i JPG format.

Formand:
OZ1IKY 
Kenneth Hemstedt
Esbern Snares Gade 3, 2.th.
DK-1725 København V
Phone: +45 30 23 25 25
E-mail: kenneth@hemstedt.dk

Kasserer:
OZ1ACB 

Allis Andersen
Gyngemose Parkvej 11 2th
DK-2860 Soeborg
Phone: +45 44 85 25 30
E-mail: oz1acb@wiland.dk 
Girokonto: 3209296 

Sekretær:
OZ1LO 

Leif Ottosen
Bankevejen 12, Køng
DK-4750 Lundby
Phone +45 55 76 91 48
E-mail: oz1lo@ddxg.dk