To menu

Du kan blive medlem af DANISH DX-GROUP, hvis du har DXCC certifikatet, eller opfylder betingelserne herfor, som er 100 entities bekræftet med QSL-kort. Entities er det der tidligere blev benævnt "lande" (countries).

Har du spørgsmål til DX-gruppen er du altid velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Henvendelse om indmeldelse sker primært til kassereren OZ1ACB, Allis. Du kan her ved at klikke her på Optagelsesansøgning få en formular på skærmen, hvor du kan udfylde de felter der passer til dig. Det er ikke nødvendigt at være "online" medens der indskrives. Når formularen er klar  udskrives den på din printer, hvorefter den underskrives, og sendes med posten til Allis. Adressen ses nedenfor. 

Det årlige kontingent er kr. 150,-.

Ved indmeldelse modtager du en medlems- & telefonliste, og du får tilladelse til at anvende gruppens logo på dine QSL-kort.

Vores logo DDXG   Kan du rekvirere hos Allis, ved blot at sende hende en email
du får det derefter tilsendt pr. email i JPG format.

Formand:
OZ1IKY 
Kenneth Hemstedt
Esbern Snares Gade 3, 2.th.
DK-1725 København V
Phone: +45 30 23 25 25
E-mail: kenneth@hemstedt.dk

Kasserer:
OZ1ACB 

Allis Andersen
Kagsaavej 34
DK-2860 Soeborg
Phone: +45 44 85 25 30
E-mail: oz1acb@wiland.dk 
Girokonto: 3209296 

Sekretær:
OZ1LO 

Leif Ottosen
Bankevejen 12, Køng
DK-4750 Lundby
Phone +45 55 76 91 48
E-mail: oz1lo@ddxg.dk