REFERAT FRA GENERALFORSAMLING - 21. April 2007         

  To menuReferat generalforsamling 2007En stor tak til LA6VM Erling Wiig for hans super foredrag om Peter den I. Isl.

  Se billederne fra mødet ved at trykke her.  


Generalforsamling og DX-møde blev afholdt lørdag den 21. april 2007.
Denne gang i FKS-hallen, møderum 3 Tranehøjen 5, 5250 Odense SV.
(samme sted som Amatørtræf Fyn).


Referat af generalforsamling og DX-møde den 21. apr. 2007

Formanden, OZ7YY, bød velkommen.
Til dirigent valgtes OZ8BZ.
OZ7YY indledte beretningen med at fortælle, at bestyrelsesarbejdet som vanligt er klaret pr. tlf. og e-mail.
Medlemstallet er 186 - ca. det samme som sidste år. OZ1LHV og OZ4TA er afgået ved døden.

OZ7YY omtalte, hvordan det gik med DX-clustrene. Det hele foregår nu næsten altsammen på internettet.
Han syntes, at det var meget sjovere i gl. dage, da man selv skulle finde sine DX. Så snart en DX bliver spottet på clustrene,
kommer der jammere på DX-stationen. Det bliver værre og værre. OZ7YY var selv blevet jammet i sidste uge,
da han var på ferie og kørte lidt radio fra SV9. OZ7YY mindede om G3SXW's initiativ med at koordinere pejlinger af jammere,
så vidt vides er ingen desværre blevet afsløret endnu.
OZ7YY syntes også, at vor hjemmeside redigeret af OZ4EL hele tiden bliver bedre og bedre og besøges af flere end nogensinde.
OZ7YY takkede OZ4EL for det store arbejde, han laver for DDXG.
Desuden roste OZ7YY endnu en gang OZ8ABE for det store arbejde med DX-spalten i OZ og beklagede, at Bo har besluttet
at stoppe næste måned.
Der er kommet 2 nye entities på DXCC listen: Montenegro og Swains Isl. Finn omtalte, hvad
der er udsigt til af nye entities og omtalte årets vigtigste DXpeditioner.
LOTW kører tilsyneladende nu uden problemer og med større og større tilslutning.
QSL-service ved OZ1ACB fungerer som sædvanligt udmærket. Nu er OZ1ACB field-checkning af QSL til DXCC for EDR og DDXG
blevet udvidet til også at omfatte kort tilbage til 1945 dog ikke deletede entities og 160 m kort.
De skal stadig sendes til ARRL.
Condx har været meget dårlige, men nu skulle det gå fremad, og der er forudsigelser om, at næste solpletmax.
bliver et af de største nogensinde. Lad os håbe optimisterne får ret.
Deltagelsen i contester fra dansk side er desværre ikke for god. OZ7YY nævnte endnu en gang mulige initiativer
for at få yngre radioamatører interesseret i at køre contest.
Interessen for båndlandelisten er så stor, at OZ7YY er spændt på, hvornår vi får besked på at begrænse os.
Vi har i bestyrelsen haft en smule uoverensstemmelse om, hvor meget vi skulle støtte en god ven af gruppen
DL3DXX's DXpedition til et ikke særligt sjældent DXCC entity. OZ7YY benyttede lejligheden til at
nævne det princip for donationer, vi prøver så vist muligt at følge.
OZ7YY omtalte også den store overraskelse, det var, at Telestyrelsen i januar pludselig åbnede op
for muligheden for at ansøge om kaldesignaler i alle vore af ITU tildelte prefixer. 5P og 5Q er der
hørt en del af, hvorimod der ikke er udstedt mange OU og OV for ikke at tale om OW og XP.
Der var kommentarer til beretningen fra OZ1ING, der spurgte, om tyskerne havde klaget over støtten.
Det blev der svaret benægtende på. I øvrigt fik bestyrelsen fuld opbakning fra forsamlingen til
vor donations politik, og bestyrelsen suverænt afgør, hvem der skal have støtte og hvor meget.
OZ0J arbejder på en artikel om LOTW. Beretningen blev godkendt.
Kassereren, OZ1ACB, forelagde regnskabet, der som vanligt var udsendt sammen med invitationen til årsmødet.
OZ5DX syntes, at vor formue er for stor. OZ8BZ sagde, at vi har solpletminimum, og det er rart
at have penge, når condx bliver bedre, og der kan ventes mange DXpeditioner. OZ4Z spurgte,
hvad vor max. støtte er. OZ7YY svarede, at den er $1000-1500, og at vi vil "anstrenge" os for
at bruge flere penge.
Regnskabet blev godkendt.
På valg var i år formand, OZ7YY, og revisor, OZ1FAO. Begge blev genvalgt. Desuden nyvalgtes
som bestyrelsessuppleant, OZ1ING.
Under indkomne forslag blev kontingentet vedtaget uændret. Desuden blev dato for næste års møde drøftet.
Bestyrelsen prøver at finde en passende dato på samme årstid. OZ5DX foreslog andre emner end DXpeditioner,
fx contester og antenner. OZ8BZ sagde, at det kunne kombineres med DXpeditions-foredrag.
Under eventuelt kom OZ7YY ind på en kedelig sag om EDR's QSL central.
Som nogen måske har set på EDR's hjemmeside eller hørt på anden vis, har formanden, OZ7S på grund af
besparelser og uregelmæssigheder i driften afskediget de 2 personer, der stod for QSL centralen.
Arbejdet blev i stedet overdraget til de 2 damer på kontoret, der har ledig tid til rådighed,
men det er sin sag for dem uden kendskab til det ret indviklede sorteringsarbejde både mht.
indgående kort til medlemmer og ikke medlemmer, samt hvor kortene til udlandet skal sendes hen.
DDXG har lovet at hjælpe til i en overgangsperiode med at sortere de mange indkommende kort,
der har hobet sig op.
Dette arbejde er allerede i fuld gang. Der blev udtalt støtte til dette initiativ fra forsamlingen.
Det er i alles interesse, at QSL centralen fungerer godt.

OZ5DX opfordrede til at støtte G3SXW's arbejde med at lokalisere jammere. IT9RYH på 14195 blev omtalt.
OZ7YY sagde, at IT9RYH ved vi, hvem er, og hvor vi har ham, hvorimod jammerne ikke giver sig tilkende.

Efter frokost blev der uddelt vandrepokaler for SAC contesten, cw til OZ2TF og ssb til OZ5EV
og båndlandelisten, mixed, cw og ssb til OZ0TE, digimode til OZ1BUR.
Derefter var der foredrag med videofilm mm. om sidste års DXpedition til 3Y Peter 1. Isl. ved vore
gæster LA6VM med XYL. Yderligere havde LA6VM medbragt en kommerciel film som netop havde været
vist på LADXG's årsmøde weekenden før omhandlende den sidste DXpedition til Bouvet Isl.
En interessant film med hovedvægt på dyrelivet, der var sammenklippet med s/h billeder
fra en videnskabelig ekspedition helt tilbage fra 1920'erne.

OZ1LO


Flg. deltog i GF: OZ0J, 0TE, 1ACB, 1BKY, 1FAO, 1FWY, 1HPS, 1ING, 1JMO, 1KKH, 1LHD,
1LO, 1LQH, 1LWT, 1TL, 2JI, 2QL, 3FI, 3IC, 3SK, 4EL, 4LM, 4VW, 4Z, 4ZT, 5DX, 5GF,
5JQ, 6IG, 6MI, 7AM, 7BQ, 7DN, 7NB, 7YY, 8BZ, 8EA, 8KR, 8RN, 9DR, 9NT.Efterfølgende beretning i henhold til Referat om qslcentralen meddeler OZ7YY følgende.
Opfølgning på debatten om problemerne i EDR´s QSL central.
Efter at have læst et meget mangelfuldt og visse steder absolut intetsigende referat fra EDR´s HB-møde den 13. maj,
føler jeg mig nødsaget til at sætte et par ting på plads.

De ting jeg nævnte på DX-mødet om uregelmæssigheder i QSL centralens drift har jeg ved selvsyn og i vidners nærvær fået bekræftet.
Der var endda tale om mange flere uregelmæssigheder, end jeg gav udtryk for på DX-mødet.
Der manglede blandt meget andet at blive sorteret ca.100 kg QSL kort til indland og udland, samt sortering af indholdet af
3 sorte affaldssække.
For at hjælpe Lone og Jette i gang med arbejdet har DDXG taget sig af de usorterede kort, således har Allis OZ1ACB sorteret 22kg kort
og Finn OZ4EL har sorteret ca. 75kg kort.
Der skal herfra lyde en stor tak til Allis og Finn for det store arbejde, de har udført for EDR.
Der er blevet brugt mere end 150 timer til sorteringen!
DDXG har herefter ikke mere at gøre med sortering af QSL kort.
DDXG har været behjælpelig med at fortælle Lone og Jette om arbejdet med QSL kort, ligesom vi naturligvis
står til rådighed med råd og vejledning, hvis der skulle opstå problemer fremover.
Indholdet af de tre sorte sække er blevet fordelt imellem HB´s medlemmer til sortering.
Når HB om forhåbentlig meget kort tid har fået sorteret det udleverede, skulle der være bund i sorteringen af ind og
udgående kort til centralen.
Der skulle herefter være mulighed for at Lone og Jette kan koncentrere sig om QSL centralens normale drift,
og når tiden engang tillader det, tage sig af behandlingen af den store mængde kort til ikke brugere af QSL centralen,
som har hobet sig op igennem mange år.
Efter at DDXG har hjulpet med til at få QSL centralen på fode, håber jeg, at vi alle kan se fremad.
Jeg har ingen intentioner om at starte en debat om, hvorfor det gik så galt, som det gjorde og om hvem der har skylden.
Mine bevæggrunde for at skrive dette er, at jeg ikke kan leve med at have påpeget nogle uregelmæssigheder, og at EDR´s HB så
let og elegant prøver at smyge sig udenom, således at udenforstående kan drage min hæderlighed i tvivl.

Vy 73
Finn Hoffmann
OZ7YY
Formand DDXG.