Pokaler og vandrepokaler i DDXG.På generalforsamlingen 2013
OZ2PJ, Poul


Vandrepokaler for båndlandelisten, mixed til OZ4FF, CW til OZ1BII, SSB til OZ2PJ og digimode til OZ2PJ.

På generalforsamlingen 2012
OZ0J, Jørgen


Vandrepokaler for båndlandelisten, mixed til 5Q2J, CW til OZ0J, SSB til 5Q2J og digimode til OZ1AXG.


På generalforsamlingen 2010
Vandrepokaler for båndlandelisten, mixed til OZ1GX, CW til OZ2QL, SSB til OZ0TE og digimode til OZ7DN.
På generalforsamlingen 2009
OZ2TF med pokalerne for Mixed og DIGI.
Vandrepokaler for båndlandelisten, mixed til OZ2TF, CW til OZ3PZ, SSB til OZ1JVX og digimode til OZ2TF.

På generalforsamlingen 2008 Vandrepokaler for båndlandelisten, mixed til OZ0TE, CW til OZ3PZ, SSB til OZ1JVX og digimode til OZ1BUR.

OZ0TE med pokalerne for CW, Mixed og SSB.
På generalforsamlingen 2007 efter frokost blev der uddelt vandrepokaler for SAC contesten, cw til OZ2TF og ssb til OZ5EV.
Vandrepokaler for båndlandelisten, mixed, cw og ssb til OZ0TE, digimode til OZ1BUR.OZ3SK og OZ7SM (SK),har til Danish DX Group sponsoreret 4 pokaler, som vi vil anvende på følgende måde:
Vandrepokaler til hhv. MIXED, CW, SSB, DIGITALE modes, herunder også SSTV.
For at det ikke skal være de øverste på listen, som vinder pokalerne hvert år, så bliver vinderen den,
der i et kalenderår har haft den største fremgang på båndlandelisten indenfor en af de fire kategorier.
Konkurrencen løber over et helt kalenderår.Var du på listen i januar 2006 i OZ, så har du mulighed for at vinde en eller flere af pokalerne, når dit nye
resultat vises i januar 2007 i OZ.
De, der i det forløbne år, har haft størst fremgang, får pokalerne.
Pokalerne uddeles på DDXG's årsmøde.

Listen, som er for alle danske radioamatører (også klubstationer, selv om disse endnu ikke har indsendt deres tal),


På generalforsamlingen 2006 under eventuelt blev det drøftet, hvordan de 2 vandrepokaler, der blev skænket af
OZ7SM og OZ3SK år 2005 kan uddeles.
OZ7YY havde fået en åbenbaring til, hvordan det kunne undgås, at det ville blive en af de mest aktive øverst
på 9-bånds landelisten, der ville vinde hvert år og samtidig kunne skærpe interessen for DX-jagt hos nye
og unge radioamatører.

Der vil blive uddelt en vandrepokal til den deltager på listen, der har størst fremgang inden
for et kalenderår (i praksis første gang fra 10. dec. 2005 til 10. dec. 2006)
på henholdsvis Mixed mode, CW og SSB og DIGIMODE. Det vil kræve 4 pokaler, så OZ3SK var villig til
at sponsorere 2 pokaler mere.