To menu

  QSL Checkning til DXCC I DANMARK....  

   ARRL har udnævnt Allis, OZ1ACB til DXCC qsl- checker i Danmark.   


OZ1ACB  
Allis Andersen
Gyngemose Parkvej 11 2.th.
DK-2860 Soeborg
Phone: +45 44 85 25 30
E-mail: oz1acb@wiland.dk 

Nu er det ikke mere nødvendigt at skulle sende qslkortene til USA for at erhverve sig et DXCC.
Reglerne er stadig de samme, og priserne er ligeså.
Læs mere på ARRL's hjemmeside.
På ARRL`s hjemmeside finder du både ansøgningsskema, vejledning, samt måden du skal sortere qslkortene på.

MEN FINDER DET SELVFØLGELIG HER PÅ VORES HJEMMESIDE OG PÅ DANSK.


   Her kan du hente en fil til udprintning af komplet ansøgningsskema til DXCC i PDF:      
TRYK HER FOR AT HENTE FILEN

   Her kan du hente en COMPUTERVENLIG DXCC TEKST-DOC-FIL udarbejdet af Allis:      
TRYK HER FOR AT HENTE    WORD.DOC    FILEN


For at ansøge om DXCC har du følgende 3 muligheder:
1. LoTW
2. Fieldchecking
3. Direkte hos ARRL.  LoTW   

ARRL's vejledning følges.
Gå til LoTW Help.


  DXCC Fieldcheckning   

Jeg er af E.D.R. blevet nomineret til DXCC card checker, og ARRL har godkendt mig.

   Hvilken fordel er der ved fieldcheckning ?  


Gebyrerne er de samme om du sender dine QSLs til ARRL eller udnytter muligheden for
fieldchecking; men du får en mindre portoudgift og bedst af alt, så får du dine QSLs
tilbage i løbet af få dage.

   Hvad må kontrolleres ved fieldcheckning ?   

Kontrol kan ske for såvel nye DXCC'er som ansøgninger om "endorsement".
QSL for alle DXCC'er undtagen 160 meter må kontrolleres, men læg mærke til,
at QSLs for 160 meter QSOs ikke kan fieldcheckes, selv om de skal indgå i et andet DXCC.
ARRL forbeholder sig ved fieldchecking også ret til som stikprøve at anmode om
et eller flere QSLs til egen kontrol.

   Hvordan ansøger du om eller opdaterer DXCC?   

Du må være meget omhyggelig med at skrive QSOerne i den rækkefølge, som angives
øverst på siden.
Tag de kort frem, som du ønsker at sende ind og sorter dem i følgende orden:
80 phone, 80 cw, 40 phone, 40 cw, 30 cw, 20 phone, 20 cw etc. Indenfor hver gruppe
skal de lægges i orden efter DXCC entity-listen.
Skriv dem derefter på skemaet (med tydelig skrift) i denne rækkefølge.
Hvis du har QSLs med flere QSOs, skal disse skrives sidst på skemaet i entity-orden.
Hvis du kun vil bruge en enkelt QSO fra sådant et QSL, skriver du kortet ind i den
ordinære gruppe, øvrige QSOs kommer så ikke med, og dette kan nedbringe prisen.
Bånd skal angives i meter og ikke i MHz, og modulationsart som phone, cw, rtty,
ikke som SSB.
Læg også mærke til, at dato angives som dag, måned, år. Når du har udfyldt skemaerne,
så sender du dem til mig sammen med de listede QSLs og angiver på skemaet,
at gebyret skal trækkes på dit VISA eller MasterCard.
Sammen med ansøgningen skal du også vedlægge porto til dækning af returnering af dine
QSLs samt porto til min indsendelse af din ansøgning til ARRL.
Husk at underskrive ansøgningen.

   Gebyrer   

Læs de aktuelle gebyrer på ARRL's hjemmeside..

   Ansøgningsskemaer   

Ansøgningsskemaet må ikke være mere end 2 år gammelt og findes på ARRLs hjemmeside her..
Forsiden skal du benytte; men du kan lave din egen bagside i f.eks. Excel, men den
skal være udformet nøjagtigt som originalen og må højst have 35 QSOs pr. side,
således at den er letlæselig.

   Online DXCC   ; 

Her finder du vejledning.


   DXCC-reglerne   ; 

DXCC-reglerne finder du også på ARRLs hjemmeside. De er ret omfattende, og hvis der er
noget, du ikke forstår svarer jeg på spørgsmål.
Internetadressen for DXCC er: http://www.arrl.org/awards/dxcc.

   Hjælp med ansøgningen   

Du kan få personlig hjælp af mig til ansøgningen, så giv lyd fra dig, hvis du mener,
at du behøver hjælp.

   Som tidligere nævnt er adressen   

Allis Andersen, OZ1ACB,
Gyngemose Parkvej 11 2.th,
2860 Soeborg
telf: 44 85 25 30
e-mail: oz1acb@wiland.dk

   DET VIGTIGSTE AF ALT:  

Er, at du skriver TYDELIGT og GLEM IKKE UNDERSKRIFTEN på ansøgningsskemaet,
da jeg kan rette en del, men ikke skrive underskrifter.


   Direkte hos ARRL.   

Samme procedure som fieldchecking dog sendes både ansøgning og QSL-kort til ARRL.TRYK HER FOR AT KOMME PÅ ARRL`S HJEMMESIDE.